lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
معرفی مدرسه دبستان غیردولتی نوبهاران در مهرماه 1380 با 70 دانش آموز شروع بکار نمود. در حال حاضر یکدهه از فعالیت همراه با موفقیت این آموزشگاه می گذرد و خوشبختانه با توکل بخداوند و بهره گیری از تونایی و تجربه موسس و مدیر این آموزشگاه همراه با تجربه و دلسوزی معلمان و همکاران هرروز موفق تر و پربارتر از قبل به فعالیت خود ادامه می دهد
در حال حاضر این دبستان با دو کلاس در 6 پایه تحصیلی و یک کلاس پیش دبستانی مشغول فعالیت می باشد
فعالیتهای فوق برنامه این آموزشگاه علاوه بر فعالیت های آموزشی مصوب بر اساس توافق و رضایت کتبی والدین اقدام به برنامه ریزی برای کلاسهای فوق برنامه متناسب با نیاز، خواست و توانایی دانش آموزان در زمینه های فرهنگی هنری، پرورشی و سایر موارد می نماید تشکیل این کلاسها توانایی نهفته دانش آموزان را بکار گرفته و باعث بروز خلاقیتهای آنان می گردد. خوشبختانه در طی ده سال گذشته از شروع کار این آموزشگاه تمامی این کلاسها بازدهی بسیار مطلوب و درخوری داشته است. بعنوان مثال در مسابقات تیزهوشان، هنری، قرآن و ... موفقیتهای بسیار زیاد و درخشانی را داشته ایم که می توان آن را از قسمت افتخار آفرینان این وب سایت ملاخظه نمود. چارت سازمانی این آموزشگاه