lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
برنامه ی نجات تخم مرغ و ساخت سازه توسط دانش آموزان 1394/10/14
در این برنامه، دانش آموزان در قالب فعالیت گروهی سازه‌هایی خلاقانه ساختند و طی مسابقه ای، سازه های ساخته شده را آزمایش کردند.
********************************************

پس از آزمایش سازه ها، نهایتا از دانش آموزان با جوایزی تقدیر شد و عکس یادگاری این مراسم در حیاط مدرسه گرفته شد.