lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
راهپیمایی 22 بهمن 1394/11/22
در سالروز پیروزی انقلاب، دانش آموزان و معلمین مدرسه در راهپیمایی 22 بهمن شهر بابلسر حاضر شدند.
********************************************

در ادامه می توانید تصاویر حضور دانش آموزان و مسولین مدرسه در راهپیمایی سال 94 را مشاهده کنید.