lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
دیدار دانش آموزان کلاس چهارم از سرای سالمندان باب الحوائج بابل 1395/02/01
در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه دانش آموزان کلاس چهارم از سرای سالمندان باب الحوائج بابل بازدید کردند
********************************************

در ادامه تصویری از این برنامه قابل مشاهده است