lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
حضور دانش آموزان پایه چهارم در پیاده روی همگانی 1395/02/02
در روز پنج شنبه مصادف با روز میلاد امام علی (ع) دختران کلاس چهارم مدرسه نوبهاران با شعار پاکیزگی محیط زیست و نقاشی در این خصوص و در پیاده روی همگانی با سرپرستی آقای دکتر خوبکار و معلم مهربان خانم شریف زاده شرکت نمودند.
********************************************
تصاویر این رویداد در ادامه قابل مشاهده است.