lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
تقدیر از دانش آموزان ممتاز فرهنگی 1395/02/21
با حضور مدیریت و معلمین مدرسه از دانش آموزان ممتاز فرهنگی، رتبه های اول تا سوم در زمینه ی قرآن و احکام تقدیر شد.
********************************************

تصویری از این مراسم در ادامه قابل مشاهده است.